Mô tả
  • Sức chứa (kg): 24±1.20
  • Hiệu quả phun (s): ≥20
  • Phạm vi phun (m): ≥4
  • Nhiệt độ hoạt động: ≤10
  • Phân loại (B): ≤5
  • Áp suất vận hành (MPa): 10
  • Thử nghiệm qua nước (MPa): 10~55
  • Quy cách đóng gói: 1 bình / thùng
  • Kích thước (cm): 60×80×140
  • Trọng lượng (kg): 98

Sản phẩm Nổi bật

Sản phẩm mới