Mô tả

Bình khí chữa cháy CO2 MT3 – 3KG

Chất chữa cháy: Khí CO2

Sức chứa (kg): 3±0.15

Hiệu quả phun (s): ≥8

Phạm vi phun (m): ≥1.5

Nhiệt độ hoạt động: <10

Chiều cao: 48cm

Trọng lượng chất chữa cháy: 3kg

Tổng trọng lượng bao gồm vỏ bình: 10.1kg

Đường kính: 12.5cm

Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm Nổi bật

Sản phẩm mới